Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji

 

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków (dalej: My albo Kancelaria).

2. Jak się możesz z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@kkg.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na tym stanowisku, a także aby wybrać odpowiednia osobę dla pracy w naszym zespole i zawrzeć z Tobą umowę.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) lub niezbędność do zawarcia umowy.

Inne dane osobowe zawarte przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych, niż te o których mowa wyżej (w tym w szczególności Twoje zainteresowania, czy wizerunek) będziemy przetwarzać na podstawie zgody. Podanie tych danych nie jest nam potrzebne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale jeżeli zamieścisz te dane w przesłanych nam dokumentach, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych do celów związanych z tym konkretnym procesem rekrutacji.

W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a to w szczególności w toku różnych testów kwalifikacyjnych, podczas których będziemy oceniać Twoje umiejętności praktyczne, będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadniającego interesu polegającego na koniczności weryfikacji Twoich umiejętności i zdolności niezbędnych do pracy na tym stanowisku. 

Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dołączając do dokumentów rekrutacyjnych klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków.”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych są dostępne pod linkiem.

5. Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie nam danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie nam w dokumentach rekrutacyjnych innych danych osobowych, niewskazanych w Kodeksie pracy, następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, a brak ich podania w żaden sposób nie wpłynie na przebieg i wyniki rekrutacji. W dalszym etapie rekrutacji, w tym w szczególności podczas rozmów kwalifikacyjnych i prowadzonych testów, mogą być zebrane również inne informacje na Twój temat, które są nam potrzebne do tego, aby zweryfikować Twoje umiejętności do pracy na określonym stanowisku.

6. Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego przekazane przez Ciebie dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem naszych dostawców, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych (IT).

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane są przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Jakie przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Prawo do cofnięcia zgody:

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: kontakt@kkg.pl

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w  sposób zautomatyzowany.