konkurs stypendialny

Większość z nas to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miło wspominamy czasy studenckie, ale wiemy też, że nie zawsze łatwo jest być studentem prawa. Pamiętamy ciągłe kolokwia, testy, egzaminy i konieczność dokonywania wyborów.
A pasje? Przecież nie samym prawem żyje człowiek.

Niektórzy mają jeszcze potrzebę pomagania i angażowania się w projekty społeczne. Zupełnie tak, jak my. 17 lat temu zainicjowaliśmy konkurs stypendialny, aby wspierać osoby, które potrafią efektywnie wykorzystywać swoje talenty, ciężko pracują, mają wszechstronne zainteresowania i duszę społecznika.
Osoby, w których widzimy siebie sprzed lat.

fakty

Garść faktów o stypendium.

Konkurs stypendialny organizowany jest przez Kubas Kos Gałkowski wspólnie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów prawa UJ, którzy ukończyli III lub IV rok studiów ze średnią za cały okres ich trwania wyższą niż 4,00.

Stypendium w wysokości 5 000 PLN brutto będzie wypłacane w ratach.

Jeśli spełniasz warunki, możesz startować w konkursie po raz drugi.

Aby poprawnie złożyć wniosek, należy wypełnić formularz aplikacyjny w terminie do 4 grudnia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2023 roku.

Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem.

Wszelkich informacji udziela Anna Moskal, HR manager,
anna.moskal@kkg.pl, tel. 12 619 40 35

Nabór wniosków zakończony